Disclaimer /

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. Het auteursrecht op deze website berust bij fotograaf Simone de Geus. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Simone de Geus worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Simone de Geus: simone@simonedegeus.com.

Simone de Geus zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter, aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend. Simone de Geus kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) naar de websites van derden. Simone de Geus heeft geen zeggenschap over deze websites. Simone de Geus is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Simone de Geus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Simone de Geus welke wijze dan ook. Het Nederlands recht is van toepassing.